Ratkaisumalleja ja kysyntää

Tiina Apilo @TiinaApilo

Ratkaisumalli

Ennen ratkaisumallivaihetta olet onnistunut tunnistamaan ongelman, jota kannattaa lähteä ratkaisemaan. Nyt ratkaisumallivaiheessa on tarkoitus nopeasti pienten kokeilujen avulla löytää tähän tunnistettuun ongelmaan ratkaisu. Toki myös ongelma voi tarkentua ja muuttua – tavoitteenahan on löytää skaalautuvaa liiketoimintaa, ei jääräpäisesti pitää alun perin tunnistetusta ongelmasta kiinni.  

Mikä ihmeen MVP?

Ratkaisumallivaiheen ytimessä on ajatus niin kutsutusta MVP:stä (Minimum Viable Product). Siinä kehitetään nopeasti vain niin pitkälle valmis konseptin kuvaus, jotta sen perusteella asiakas voi arvioida kiinnostaako ongelma ja sen ratkaisu esitetyllä tavalla. MVP eroaa perinteisesti ajatellusta protosta siinä, ettei sen tavoitteena ole toteutuskelpoisuuden vaan markkkinakelpoisuuden todentaminen. MVP voi olla video, virtuaaliproto, palvelukuvaus, www-sivu tai vaikka 3D-tulostettu tuote tapauksesta riippuen.

Mikä on ratkaisu, jolle löytyy todellista kysyntää?

“Tyytyväisen asiakkaan ja maksavan asiakkaan välillä on eroa”.

Kehitimme Accelerate-mallia yhdessä eri toimialoilla ja erilaisella asiakasorientaatiolla toimivien yritysten kanssa. Useat softayritykset totesivat, että ratkaisumallivaihe ei ole valmis, ellei ole jo ostavia asiakkaita. Heille ei tässä vaiheessa riittänyt, että on onnistuttu kuvaamaan ratkaisu mikä kiinnostaa asiakasta. Toisaalta  löytyy useita liiketoimintamalleja, missä itse tuote on ilmainen, mutta yrityksen liiketoiminta tulee mainoksista tai datan keräämisestä. Yritysmarkkinoilla, joissa asiakkaiden määrä on pienempi ja tuotteet enemmän projektityyppisiä, ratkaisumallivaiheessa voi riittää asiakkaan osoittama kiinnostus.

Jos sinulla on idea, josta ihmiset todella pitävät, mutta eivät tahdo maksaa siitä.. Voisi olla mielenkiintoista toteuttaa, mutta ei, jos haluat tehdä sillä rahaa.

Liiketoimintamallin kehittyminen

Rakastumme helposti omiin ideoihimme ja on vaikea myöntää jos idea ei lennäkään. Yrityksellä tulee kuitenkin ratkaisumallivaiheessa olla testattuna kiinnostaako kehitetty ratkaisu ostajia. Tässä vaiheessa ei liiketoimintamallin tarvitse olla vielä kaikilta osilta kristallin kirkas. Idea pitää olla sen verran konkretisoitu konseptiksi, että siitä saa riittävän kuvan, jotta tulevat käyttäjät ja asiakkaat hahmottavat ratkaisun. Oheisen matriisin palapelin palaset osoittavat tarkkuustason liiketoimintamallin eri komponenttien osalta tässä ratkaisumallivaiheessa: ongelma on validoitu sekä ratkaisu on mallinnettu ja testattu. Arvolupausta ei kannata vielä lyödä lukkoon tässä vaiheessa ja jatkuvasta liiketoiminnasta riittää tässä vaiheessa edelleen karkea visiotason luonnostelu. Kehittäminen on käytännössä iteratiivista sisältäen useita enemmän tai vähemmän erilaisia ratkaisuja. Miksi matriisi? Matriisin avulla pyrin kuvaamaan kunkin vaiheen lopputilannetta ja sitä mihin kannattaa keskittää voimavarat kussakin vaiheessa.

Matriisi_ratkaisu

Mitä pitää olla valmiina kysyntävaiheeseen siirryttäessä?

Konseptin luominen ja testaamisella mitattu käyttäjien hyväksyntä riittävät tässä vaiheessa. Resurssinäkökulmasta katsottaessa pelkän ydintiimin lisäksi on hyvä saada laajemmin sidosryhmien ja koko tulevan liiketoiminnan ekosysteemin tärkeimpien toimijoiden hyväksyntä ja sitoutuminen.

Kehitimme uuden liiketoiminnan kiihdyttämisen mallin Accelerate-projektissa. Aikaisemmat kirjoitukset mallista ovat Miten kiihdyttää uuden liiketoiminnan kehittämistä? ja Ilman ongelmia ei ole ratkaisuja.

Tekstilainaukset ovat yritysten kommentteja liittyen heidän omaan liiketoiminnan kiihdyttämistarinaan Accelerate-mallin validointihaastatteluista.

3 thoughts on “Ratkaisumalleja ja kysyntää

  1. Pingback: Arvolupauksen löytäminen | Service Science Odyssey

  2. Pingback: Skaalaus ja kestävän liiketoiminnan rakentaminen | Service Science Odyssey

  3. Pingback: Muistilista uuden liiketoiminnan kehittämiseen | Service Science Odyssey

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s