Skaalaus ja kestävän liiketoiminnan rakentaminen

Tiina Apilo @TiinaApilo

Skaalaus

”Meillä on kaksi komponenttia skaalausvaiheessa. Yksi on saada asiakkaita, ja paljon niitä. Toinen osa skaalausta on varmistaa, että nämä prosessit toimivat hyvin.”

Vaikka ratkaisua, markkinoita ja liiketoimintamallia on kuinka testattu yhdessä ja erikseen uuden liiketoimintamallin kiihdyttämisen aikaisemmissa vaiheissa, skaalausvaiheessa koittaa totuuden hetki. Sen aikana selviää, onko alustava liiketoimintamalli sellainen, jolla saat markkinat kasvamaan ja liiketoiminnan lentoon. Skaalauksessa paljastuvat liiketoimintamallin puutteet, jotka eivät ole tulleet esille pienemmässä mittakaavassa. Yllätyksiä voi tulla esimerkiksi it-palvelujen hostaus kuluissa tai tarvittavan online-palvelun määrässä eli sellaisissa asioissa, joissa ei ole onnistuttu hyödyntämään skaalaetua. Näissä ei skaalautuvissa malleissa myös suuressa mittakaavassa yksittäisen ratkaisun toimittaminen vaatii yhtä paljon resursseja kuin yhden toimittamisessa.

”Ei me yksinään pystyttäisi skaalaamaan. Meille ekosysteemikumppanit ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa.”

Erityisesti startupissa tai muuten pienessä yrityksessä resurssien kasvattaminen, prosessien ja järjestelmien kehittäminen vastaamaan kasvavaa liiketoimintaa yhtä aikaa markkinointi- ja myyntiponnistelujen kanssa ei välttämättä ole helppo tehtävä. Ei riitä, että saat oman yrityksen toiminnot kuntoon, vaan verkostot pitää saada myös viilattua skaalausvauhtiin sopiviksi.

Monenlaista markkinointia

”Jokainen uusi asiakas on erittäin haluttu ja siitä ollaan valmiita jopa maksamaan, elikkä maksamaan markkinoinnista. Käytetään growth hackingia siihen, että saadaan.”

Accelerate-projektin yritysten uuden liiketoiminnan kiihdyttämisen kokemuksissa kysyntä- ja skaalausvaiheen ero näkyi erityisesti markkinointipanostuksissa ja -keinoissa. Jos kysyntävaiheessa pääpaino oli viraalimarkkinoinnin tapaisissa keinoissa, niin varsinkin isoissa yrityksissä skaalausvaiheessa kasvuhakkeroinnin rinnalla hyödynnettiin myös perinteisimpiä markkinoinnin keinoja kuten maksettua mainontaa.

Kestävä liiketoiminta

”Sustainable business on se raketti, joka tulee kantamaan useita muita eteenpäin.”

Uuden liiketoiminnan kiihdyttämisen malliin kuuluu iteratiivinen, nopeiden kokeilujen kautta kehittäminen. Kysyntävaiheen tuloksena sinulla oli valmiina alustava liiketoimintamalli. Skaalausvaiheen aikana liiketoimintamallin pitäisi muotoutua siihen muotoon, joka mahdollistaa kannattavan ja kestävän liiketoiminnan (katso taulukko).

 

Matriisi_skaalaus

Kestävällä liiketoiminnalla tarkoitan tässä tilannetta, jossa skaalausvaiheen jälkeen yrityksesi on onnistunut luomaan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan sekä edellytykset uusien liiketoimintaideoiden tai tarvittaessa saman liiketoiminnan uudelle tasolle kiihdyttämiseen.  Siten skaalausvaiheessa ei tavoitella ainoastaan raketin lailla kasvavaa liiketoimintaa vaan myös sitä, miten teette rahaa sekä luotte kanavia, verkostoja ja brändiä taas seuraavien uusien liiketoimintaideoiden kehittämiseen. Vaihekuvan nuolella yritän kuvata juuri näitä yksittäisen kiihdyttämisen kierroksen tuloksia ja eväitä seuraavalle kierrokselle.

Kehitimme uuden liiketoiminnan kiihdyttämisen mallin Accelerate-projektissa. Aikaisemmat kirjoitukset mallista ovat Miten kiihdyttää uuden liiketoiminnan kehittämistä? , Ilman ongelmia ei ole ratkaisujaRatkaisumalleja ja kysyntää ja Arvolupauksen löytäminen.

Tekstilainaukset ovat yritysten kommentteja liittyen heidän omaan liiketoiminnan kiihdyttämistarinaan Accelerate-mallin validointihaastatteluista.

One thought on “Skaalaus ja kestävän liiketoiminnan rakentaminen

  1. Pingback: Muistilista uuden liiketoiminnan kehittämiseen | Service Science Odyssey

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s