Muistilista uuden liiketoiminnan kehittämiseen

Tiina Apilo @TiinaApilo

Kannattaisiko mieluummin kehittää uutta liiketoimintaa kokonaisuutena kuin irrallisia tuotteita ja palveluita? No kannattaa, ainakin jos haluat nopeasti markkinoille ja synnyttää skaalautuvaa liiketoimintaa. Startupit ja heidän lähestymistavastaan esimerkkiä hakevat kaiken kokoiset ja ikäiset yritykset ovat siirtymässä kovaa vauhtia suunnittelupainotteisesta ajattelusta nopeiden kokeilujen avulla uuden liiketoiminnan luomiseen.

Seuraava kahdeksan kohdan muistilista tiivistää Accelerate-projektissa esille nousseet tärkeät asiat ja opit yritystapauksista. Muistilista ja neljävaiheinen vaihemalli (kuva lopussa) toimivat yhdessä oppaina niin uuden startupin kuin vakiintuneemman yrityksen liiketoiminnan kiihdyttämisessä.

  1. Mene kentälle tunnistamaan potentiaalisten asiakkaidesi todellisia ongelmia. Mieti millaisia käyttäjä- ja asiakaskokemuksia haluat luoda.

Meillä on nyt helposti saatavissa aikaisempaa runsaammin asiakas- ja käyttäjädataa. Lisäksi sosiaalinen media tuo käyttäjien keskustelut helposti oman työpöytämme ääreen. Käyttäjälähtöinen suunnittelu kannattaa kuitenkin aloittaa jalkautumalla potentiaalisen käyttäjän käyttäjäympäristöön ja yritysasiakkaalla lisäksi myös asiakkaan luokse. Miettimällä johdonmukaisesti millaista käyttäjä- ja asiakaskokemusta haluat luoda, voit tunnistaa sellaisia asiakkaan kipupisteitä – ongelmia, joiden ratkaiseminen luo uutta liiketoimintaa.

  1. Tee koko liiketoimintainnovaation kiihdyttämisen matka yhdessä käyttäjien ja asiakkaiden kanssa.

Kun potentiaaliset käyttäjät ja asiakkaat ovat koko liiketoiminnan kehittämisen matkan ajan mukana, ei pääse syntymään lopussa tilannetta, ettei hienolle tuotteelle olekaan markkinoita. Pallottelemalla ratkaisuideoita sekä keräämällä kokemuksia ja palautetta voit muuttaa suunnitelmia jo kehittämisen aikana.

  1. Toimi nopeasti, mutta muista käyttää aikaa selvittääksesi sekä ongelmakenttää että suoria ja epäsuoria kilpailijoita. Tarvitset näitä tietoja hyvin perustellussa ongelman kuvauksessasi.

Puhuttaessa liiketoiminnan kiihdyttämisestä, ajatuksena on päästä markkinoille nopeasti ja vieläpä sellaisille markkinoille, jotka ovat valmiita ostamaan kyseistä ratkaisua. Ongelmakentän selvittämiseen kannattaa kuitenkin pysähtyä hetkeksi, jotta saat hyvän kuvan siitä, millaista ongelmaa olette ratkaisemassa ja millaisia ratkaisuja on jo olemassa.

  1. Älä lopeta ideointia ja kokeiluja myöskään liiketoimintamallin osalta. Jatka ideointia ja kokeiluja kaikissa vaiheissa.

Ideointi korostuu ongelman tunnistamisen vaiheessa, mutta tulevan liiketoimintamallin suurimmat oivallukset voivat syntyä missä vaiheessa matkaa vain. Näiden ideoiden testaamisella ja nopeilla kokeiluilla saat palautetta kehitystyön suuntaamiseen.

  1. Käytä sosiaalista mediaa esim. ongelman tunnistamiseen, ratkaisujen löytämiseen, tietoisuuden lisäämiseen ja uusien markkinoiden luomiseen.

Yleinen kuluttajistuminen on tuonut sosiaalisen median tärkeäksi kommunikointikanavaksi myös yritysmarkkinoilla. Voit tunnistaa ongelman esim. Twitteristä, Facebookista tai blogin kommentointikeskusteluista, ja saman tien aloittaa ongelman suuruuden määrittämisen tai uusien toteutusideoiden arvioinnin. Useille yrityksille sopii asiantuntijarooli, jolloin Twitterissä tai LinkedIn:ssä jaettu sisältö ja verkostoituminen muiden asiantuntijoiden kanssa tekevät yrityksestäsi mielenkiintoisen kumppanin ja toimittajan. Kasvuhakkerointi ei korvaa perinteistä markkinointia, mutta tukee hyvin uuden liiketoiminnan tunnetuksi tekemisessä sen lisäksi että sen avulla saat arvokasta palautetta kehittämistyöhön.

  1. Testaa ja löydä sopivat sosiaalisen media kanavat. Hyödynnä monikanavaisuutta, useita eri tilejä, ja muista alustojen omat analytiikkatyökalut.

Kokeilemalla löydät yrityksellesi sopivimmat sosiaalisen median kanavat. Käytä niitä monipuolisesti kaikissa kehittämisen vaiheissa. Yhden yritystilin sijaan voit käyttää useampaa eri tarkoitukseen kohdennettua tiliä. Useilla sosiaalisen median alustoilla on valmiina hyvät analytiikkatyökalut. Niitä käyttämällä saat kuvan, mitkä aiheet ja ratkaisut kiinnostavat, ja ketä ne kiinnostavat.

  1. Valitse ja käytä suorituskykymittareita asiakaskokemuksen, liiketoiminnan ja oppimisen näkökulmista ohjaamaan matkaasi skaalautuvaan liiketoimintaan.

Mittaaminen on olennainen uuden liiketoiminnan kiihdyttämistä. Kuten mittaamisessa yleensäkin, suorituskykymittareita ei kannata olla liian monta. Uuden liiketoiminnan kiihdyttämisen eri vaiheissa tarvitset eri mittareita, jotta voit arvioida asiakkaiden käyttäytymistä ja liiketoiminnan kehittymistä kuhunkin vaiheeseen sopivalla painotuksella. Älä myöskään unohda organisaation oppimisen mittaamista.

  1. Käytä uuden liiketoiminnan kiihdyttämisen työkaluja ja ajattelutapaa sekä startuppien rakennetta riippumatta yrityksesi koosta tai iästä.

Voit soveltaa uuden liiketoiminnan kiihdyttämisen ajattelutapaa ja käytänteitä myös vakiintuneessa yrityksessä, kun haluat nopeuttaa kehittämistä ja tehdä siitä aikaisempaa asiakaslähtöisempää. Startuppien rakennetta voit käyttää vaikkapa uuden radikaalimman liiketoiminnan kokeilemiseen niin suuressa kuin pienessä yrityksessä. Isossa yrityksessä voit ehkä haluta tehdä kokeilun eri brändin alla, ja pienellä yrityksellä voi olla tarve eriyttää uusi liiketoiminnan kehittäminen vanhasta olemassa olevasta liiketoiminnasta esimerkiksi omistaja- ja rahoitusjärjestelyjen takia.

A_kysymykset

”Nämä kaikki ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä. Mielestäni nämä ovat juuri niitä asioita, jollet pysty vastaamaan niihin, sinun täytyy pysähtyä ja palata takaisin”

Kirjoitus päätti kirjoitussarjan Accelerate-vaihemallista. Aikaisemmin ilmestyneet postaukset ovat:  Miten kiihdyttää uuden liiketoiminnan kehittämistä? , Ilman ongelmia ei ole ratkaisujaRatkaisumalleja ja kysyntää, Arvolupauksen löytäminen, Skaalaus ja kestävän liiketoiminnan rakentaminen.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s