It is all about Value!

At the 19th IEEE Conference on Business Informatics (in Thessaloniki, Greece, 24-26 July 2017), we were very excited to host a workshop on “Developing Multi-Sided Digital Platforms”. Prior to the workshop, we were aptly entertained by a thought-provoking Conference Opening Keynote by Odysseas Charalambous from CISCO—highlighting the categories of digital value: cost value, experience value, and platform value.

ieee

Certainly, our workshop was geared toward the platform value as the papers explored business models, value networks and ecosystems. We had four excellent papers that were presented in an interactive way, allowing ample time for in-depth discussions. The workshop participants came from Europe, US, Japan and Australia, which contributed to getting global insights.

The importance of data and data analytics for digital value was naturally addressed in this Business Informatics workshop including, for example, data-driven business models. Still, throughout the discussion, we kept coming back to the concept of value. Value proposition? Value-in-exchange? Value capture? Value-in-use? User-centric view of Value? As one participant put it: “there needs to be a win-win-win value distribution for all platform actors for the platform to survive and thrive”. Another one stated that “the technology part of platforms is easy”. We’d add further that “governing for overall platform value innovation is the challenge!” How to model and make sense of it? How to ‘design’ for it and/or facilitate for its ‘emergence’?

The result of the lively discussions was nicely summed up by one distinguished participant, with very little previous background in platform research, that what he learned from the workshop was: (1) platform ≠ ecosystem, and (b) business model ≠ value proposition. There were much more to those and highly interrelated! We wholeheartedly agreed!

The workshop group has now created a LinkedIn discussion group to continue the research collaboration between workshop participants. Platform researchers and scholars are welcome to join in.

 

Dr. Kaisa Still, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd

Prof. Eng Chew, University of Technology Sydney, Australia

We want to thank other workshop co-chairs (Martha Russell, mediaX, Stanford; Rahul Basole, Tennenbaum Institute, Georgia Tech; Wided Guedria, Luxemburg Institute of Science and Technology) and Program Committee members (Ross Farrelly, University of Technology Sydney; Hunter Hastings, UC Irvine; Yassi Modhaddam, ISSIP, USA; Erik Proper, Ivan Razo-Zapata and Philippe Valoggia, all from Luxemburg Institute of Science and Technology) for their support.

Ekosysteemin toimijat miettivät digitaalisuuden mahdollisuuksia yhdessä

Monitieteellinen ja toimiajarajat ylittävä tutkimus on monien, esimerkiksi Tekesin rahoittamien, tutkimushankkeiden edellytyksenä. Tämä tarkoittaa, että hyvinkin eritaustaiset, mutta samasta teemasta kiinnostuneet tutkijat, yritykset ja organisaatiot kohtaavat, ratkaisevat yhteiskunnan ongelmia ja kehittävät liiketoimintaa yhdessä. Omien tutkimushankkeidemme kautta olemme huomanneet, että edellä mainitusta syystä projektitoimijoille on luonnollista järjestää tapahtumia, joissa nimenomaan eritaustaiset ja eri tehtävissä olevat ihmiset tapaavat ja voivat keskustella ajankohtaisista asioista.

Moni meistä on tietotarjonnan ja muuttuvien tarpeiden ristitulessa, ja haluaisi päästä omissa ajatuksissaan ja varsinkin toiminnassaan eteenpäin. Kuitenkin yhä tarkemmin mietitään, millaisiin tilaisuuksiin ehditään osallistua, ja miten pitkään niihin on mahdollista ja halua käyttää aikaa. Yleisesti, omien organisaatioiden sisällä, ja ”omissa kuplissa” ajatuksia päästään jakamaan helpommin. Eritaustaisten tahojen vuorovaikutukseen on vähemmän mahdollisuuksia, vaikka innovaatiotutkimus perinteisesti on korostanut sen merkitystä.

Tutkimusorganisaatioissa olemme ottaneet tästä koppia, ja järjestäneet erimuotoisia tilaisuuksia kohtaamisille ja keskusteluille. Esimerkkimme tulevat kahdesta tapahtumasta, joita olemme olleet järjestämässä Redefining Digital Opportunities –tutkimushankkeessamme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Technology Disrupting Finance (TDF) Oulussa 17.1.2017 ja Northern Service Day (NSD) Oulussa 2.2.2017 keräsivät yhteensä 300 henkeä pohtimaan ajankohtaisia teemoja. Molemmissa tapahtumissa eri tehtävissä olevat ja eri toimialoilta tulevat osallistujat pääsivät aitoihin keskusteluihin: TDF:n world caféissa ja NSD:n interaktiivisissa miniluennoissa.

Sijoitimme osallistujien kommentteja suoran palautteen, palautekyselyjen ja twiittien pohjalta nelikenttään, joka havainnollistaa kokemuksia. Taustalla on tietenkin win-win -ajattelu, jossa kaikki kokevat saavansa arvoa yhteistyöstä. Yritysten ja julkisten toimijoiden edustajat saavat ajankohtaista tutkimustietoa sopivasti pureskeltuna ja koottuna. Lisäksi he voivat benchmarkata toistensa ajatuksia ja löytää mahdollisia partnereita. Tutkijat saavat omaa osaamistaan ja tutkimuksiaan esille, löytävät partnereita ja parhaassa tapauksessa voivat kerätä tutkimusaineistoa. He voivat myös validoida tutkimuksen relevanssia ja tulosten merkityksellisyyttä.

Palautteen perusteella tällaiset monipuolisesti eritaustaisia ihmisiä yhteen tuovat tapahtumat ovat tarpeellisia avaten uusia näkökulmia, uudenlaisia liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia ja edistäen ekosysteemin yhteistyönä syntyvän kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen ymmärrystä. Tutkimuksemme siis korostaa asiakkaan ottamista keskiöön, ja asiakkaalle muodostuvan arvon ymmärtämistä siten, että digitalisaatiota ja teknologioita tarkastellaan monesta näkökulmasta. Se, että nykyiset ekosysteemit ovat niin moniulotteisia, ohjaa eri tahoja ymmärtämään, että esimerkiksi FinTech ei koske vain pankkeja tai että 5G ei koske vain insinööritaustaisia. Mutta pankkitaustaisten ja koodareiden kohtaaminen tai markkinointi- ja tuotekehitysihmisten kohtaaminen sopivan teeman ympärillä voi tuoda aivan uudenlaisia oivalluksia molemmille tahoille!

KTT Saila Saraniemi, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

FT Kaisa Still, VTT

Kohti diginatiivia palvelubisnestä!

Northern Service Day NSD2016 kokosi Ouluun yli 150 innovaatioekosysteemin osallistujaa pohtimaan digitaalisen murroksen mahdollisuuksia. Osallistujakyselymme paljasti, että digitaalisen palvelubisneksen osaamista tarvitaan Suomessa.

Treenaamassa oli sekä yritysmaailman, julkisten toimijoiden sekä tutkimusmaailman osaajia. Sami Karhunen, Solinor Oy, herätteli kyseenalaistamaan nykyisiä ajattelutapojamme – entä, jos olemmekin väärässä? Marja Toivonen, VTT Oy, muistutti, että digitaalisuudessakin on kyse yhteistoimintamalleista.  Kari-Pekka Kronqvist, Oulun kaupunki, kutsui kaikkia osallistumaan yhteistoimintaan kaupunkialustoilla.

Digitaalisen murroksen konkreettisia mahdollisuuksia tuotiin esille monipuolisesti.  Minna Törmälä, Oulun Kauppakorkeakoulu, kertoi brändäämisestä digitaalisuuden avulla.  Minna Åman-Toivio, MedKit Finland Oy, jakoi esimerkin, miten he ymmärsivät kerryttävänsä asiakkaille arvokasta tietoa. Kristian Luoma, OP, yllätti sanomalla, että pitää ymmärtää että firmojen sisällä tehdyt suunnitelmat ovat lähtökohtaisesti väärin, mutta että asiakkaiden kanssa tehtävän yhteiskehittämisen kautta päästään kohti oikeaa, arvokasta palvelua.  Myös Sakari Sipola, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, kehotti tavoittelemaan kokemusta.

Ville Hulkko, Valossa Lab Oy, kiteytti, että diginatiivius on nopeaan muutokseen sopeutumista, ja peräsi asennetta. Asennejumppaa tehtiinkin konkreettisen jumpan lisäksi myös henkisesti: tilaisuuden miniluennot antoivat mahdollisuuden keskustella käytänteistä ja työkaluista.

Lämpimät kiitokset kaikille tilaisuuden puhujille, osallistujille ja järjestäjille.  Jatketaan jumppaamista — pelkästään nykyisen liiketoiminnan digitalisoiminen ei riitä, vaan meidän pitää pystyä kehittämään ihan aidosti uudenlaista, diginatiivia bisnestä!

Kaisa Still, Erikoistutkija, VTT Oy

Tilaisuuden järjestäjät: BusinessOulu, Oulun ammattikorkeakoulu,  Oulun Kaupunki, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy sekä Finnish Service Alliance, FSA

Mukana tukemassa: Tekes, Fluente Oy

NSD2015 kysyi: Miten arjen elämyksistä tehdään globaalia bisnestä

NSD-logo_2015 Kolmatta kertaa Oulussa järjestetty Northern Service Day oli jälleen loppuunmyyty. Yli 200 pohjoissuomalaista palveluekosysteemin tekijää oli mukana miettimässä miten elämyksellisyydellä erottaudutaan globaalissa kilpailussa. paneeli_kuva Kun tavoitteena on saada aikaan palveluja ja ratkaisuja, jotka koetaan arvokkaiksi juuri elämyksellisyyden kautta, rakentava vuorovaikutus korostuu (Jouko Myllyoja, VTT). Lähestymismahdollisuuksina esitettiin sekä pelilogiikka (Tony Manninen, LudoCraft) että taide (Antti Kairakari, Whatevergroup). Aidon, henkilöityneen palvelun merkitystä korostamalla (Heini Tuorila, Haltian), voi pienikin tekijä pärjätä globaalisti (Tommi Uhari, Uros). Omien prosessien ymmärtämistä asiakkaan prosessien tukemisessa ei myöskään voi väheksyä (Jari Moilanen, Nokia). Skaalautuvan bisneksen rakentamiseen tarvitaan digitaalisuutta ja tiedon parempaa käyttöä (Juhani Heikka, Oulun kaupunki). Kuten loppuyhteenvedossa sanottiin, tarvitaan yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä (Marja Toivonen ja Katri Kallio, VTT). Osallistujilla olikin mahdollisuus kokeilla tähän tähtääviä eri menetelmiä, ratkaisuja ja osaamista ständeillä. Ja kun bisneksen tekemisestä puhutaan, esiteltiin myös yrittäjyyttä ja startuppeja tukevaa toimintaa. ständit_kuva Northern Service Dayn järjestävät BusinessOulu, Lapin yliopisto, Oulun kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto sekä Tekes ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Tapahtuman kokoaa yhteen Finnish Service Alliance, valtakunnallinen palveluliiketoiminnan ja -tutkimuksen yhteisö.

Pohjoisen palvelutapahtuma, Northern Service Day, oli jälleen menestys!

Northern Service Day järjestettiin toistamiseen Oulussa 30.1.2014 taidonnäytteenä Pohjois-Suomen toimijoiden yhteistyöstä. Paikalla oli 250 henkilöä oppimassa, keskustelemassa ja innostumassa palveluajattelusta.

Tapahtuman avauspuheenvuorossa Finnish Service Alliancen puheenjohtaja Marja Toivonen korosti, kuinka asiakkaan ongelman ratkaisu – eli palveleminen ja asiakasarvon luominen – on toimintatapa, jolla niin yksityiset kuin julkiset toimijat tulevat menestymään: ”Asiakkaaseen tulisi suhtautua kumppanina, ei vain myynnin kohteena”. Tarvitaan siis luottamusta ja verkostoissa toimimisen taitoa. Pelkällä teknologian tai tuotteiden tarjoamisella ei pärjätä. Tässä on ajattelutavanmuutoksen paikka useille suomalaisille organisaatioille.

NSD2014_näkymä_lavalta

Kuva: Lauri Salovaara, FilmME

Tilaisuudessa kuultiin myös loistavaa paneelikeskustelua, jossa menestyneet pohjoissuomalaiset toimijat kertoivat tarinoita tosielämästä. He kuvasivat kuinka ovat luoneet maailmalla menestyneitä palveluratkaisuja. Paneelissa keskustelivat Lauri Antila (JOT Automation), Pekka Paurola (1bar, J Pubi, Coctail Trading Company Oy), Lauri Salovaari (FilmMe), Olli Löytynoja (BusinessOulu), Satu Miettinen (Lapin yliopisto) ja Marja Toivonen (VTT). Keskustelua moderoi Janne Mustonen BusinessOulusta ja sen veti yhteen Lasse Mitronen Aalto-yliopistosta TEKES:n SERVE-ohjelman pitkäaikaisena puheenjohtajana. Panelistien sekä aamupäivän keskustelua voi kuvata esimerkiksi yleisön oheisilla twiiteillä:

  • ”@KatriinaJuoperi: Asiakkaita on erilaisia, mutta harva asiakas arvostaa huonoa palvelua. – Pekka Paurola, baariyrittäjä #NorthernServiceDay”
  • ”@katimik: Vaativat asiakkaat on lottovoitto. #northernserviceday”.
  • @KatriinaJuoperi: Palveluntarjoajan tärkein tehtävä on asiakastarpeen selvittäminen. Marja Toivonen, VTT #NorthernServiceDay #Oulu #yrittäjyys”
  • ‏”@nilsers: Asiakastarpeen määrittely on vuorovaikutusprosessi. #nsd #northernserviceday”‏
  • @NiinaJortikka: Osaava asiakas on resurssi palveluntarjoajalle #NorthernServiceDay #.”
  • ”@nilsers: Kumppanien menestys siivittää myös omaa menestymistä. #verkostoituminen #nsd #northernserviceday”
  • @nilsers: Oulun alueen yritysten täytyy verkostoitua kansainvälistymisessä. #nsd #northernserviceday”.

Iltapäivällä tilaisuuden järjestäjät pitivät työpajoja, joissa osallistujille tarjottiin mahdollisuus oppia konkreettisia menetelmiä ja lähestymistapoja palveluosaamiseen. Työpajoissa tarjoiltiin case-esimerkkien ja yhteisen tekemisen kautta ratkaisuja esimerkiksi seuraaviin aiheisiin: miten yritys voi muuttua palvelukeskeiseksi toimijaksi, miten asiakas voidaan ottaa mukaan kehittämiseen kumppaniksi ja millaisia ratkaisuja palvelumuotoilu tarjoaa. Lisäksi työpajoissa käsiteltiin mm. muuttuvaa ja verkostomaista liiketoimintamallia, palveluprototyyppejä ja palvelun yhteiskehittämistä.

NSD 2014 työpajoja

Kuva: Pekka Moilanen, FixUI Oy

Kiitos tilaisuudesta kuuluu kaikille järjestäjille ja aktiiviselle yleisölle! Tilaisuutta järjestämässä olivat: Oulun kaupunki, BusinessOulu, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, VTT, Palo, Fixui, Fluente, Soul4Design ja OBN.  Lisäksi tilaisuutta tukivat Tekes sekä Finnish Service Alliance ja sen koordinoivat Kaisa Still ja Katri Kallio VTT:ltä.

Tapaamisiin taas ensi vuonna Northern Service Day:ssä!

Järjestäjien puolesta,

Katri Kallio ja Kaisa Still

Northern Service Day tulee jälleen—oletko valmis!

NSD-logoehd3_nodate

Viime vuonna suuren suosion saavuttanut ja ’loppuun myyty’ Northern Service Day järjestetään jälleen torstaina 30.1.2014 Oulun Lasaretissa. Tule mukaan keskustelemaan menestyneiden pohjoissuomalaisten yrittäjien sekä palveluliiketoiminnan huippuasiantuntijoiden kanssa. Täällä kertaa pääroolissa ovat verkostoitumalla menestyneet pohjoissuomalaiset yritykset. Päivän aikana pääset tutustumaan minkälaista palveluosaamista sisältävillä ratkaisuilla ja liiketoimintamalleilla menestys on luotu.

Omista kokemuksistaan kertomassa mm.

  • Lauri Salovaara, FilmMe Oy
  • Lauri Antila, JOT Automation
  • Aki Mursu, Kauppuri5

Mielenkiintoisten puheenvuorojen lisäksi pääset itse kokemaan ammattilaisten järjestämissä työpajoissa, mitä verkostomainen palveluajattelu liiketoiminnan kannalta käytännössä tarkoittaa ja miten matkan varrella vastaan tulevat haasteet voidaan ylittää.

Tilaisuus on maksuton ja paikkoja rajoitetusti, joten varaa omasi ajoissa!

Tervetuloa! Lisätietoa ja ilmoittautumiset: http://www.ouka.fi/oulu/northern-service-day

Northern Service Day 2014 -tilaisuuden järjestävät Finnish Service Alliance, Business Oulu, Oulun kaupunki, Oulun Yliopisto, Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja VTT. 

The importance of citations

Citations document the citing behaviour via scholarly publications. Citations are seen as tokens of recognition in the world of scientific writing: it is mostly accepted that a paper is being cited in order to make a point that is relevant to the subject at hand. It is also seen that citation has social uses, both self-serving and as a tool for persuasion. We all use citations, we all have our reasons for using them. Many of us are being evaluated based on our scientific articles and our citations!

Citations are the major data source in bibliographic data sources such as Scopus, Web of Science and Google Scholar, helping us to study scientific collaboration and the working of science. And as there usually are many citations of each journal article, when looking at many articles, there is a lot of citation data. This data can be presented as lists, graphs as well as with specific metrics.

Network analysis allows for looking at linkages between citations: who cites who. My team used the network approach to compare the scientific fields of relational capital and social capital. So when our Scopus search returned hundreds of articles, all with multiple citations, we created an initial citation network of more than 60,000 authors.

In addition to the interesting visualizations, we noticed something else: we academics are sloppy when we use citations! Very easily we forget the second initial of the author, might even forget a co-author; we do not check the correct spelling of the journal nor the spelling of the author. Hence, in citation datasets, Granovetter M. is listed as a different author from Granovetter, M.S.

With such large amounts of citation data, checking by hand becomes too much. Hence, my team had to create a computer program to do a lot of data cleaning so that Granovetter M. means the same as Granovetter, M.S. The resulting network had about 50,000 authors.

Is this an indicator of researcher sloppiness? Almost 20 percent of the citations are not correct? It could be. Anyways, I know that I will be checking and re-checking the citations that I use in the future. Because they are important.